El procés de programar, projectar, coordinar, seleccionar i organitzar una sèrie d’elements per a produir objectes visuals destinats a comunicar missatges específics a grups determinats…